Details

Title

Skuteczność realizacji zadań Służby Parków Krajobrazowych Effectiveness of landscape parks’ staff action implementation

Journal title

Biuletyn KPZK

Yearbook

2011

Issue

No 247

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3493

Source

Biuletyn KPZK; 2011; No 247
×