Details

Title

Ocena zmian modelu zarządzania parkami krajobrazowymi w opinii zainteresowanych instytucji Evaluation of landscape parks’ management model transformation in opinion of relevant institutions

Journal title

Biuletyn KPZK

Yearbook

2011

Numer

No 247

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3493

Source

Biuletyn KPZK; 2011; No 247
×