Szczegóły

Tytuł artykułu

Ocena zmian modelu zarządzania parkami krajobrazowymi w opinii zainteresowanych instytucji Evaluation of landscape parks’ management model transformation in opinion of relevant institutions

Tytuł czasopisma

Biuletyn KPZK

Rocznik

2011

Numer

No 247

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3493

Źródło

Biuletyn KPZK; 2011; No 247
×