Szczegóły

Tytuł artykułu

Perspektywy i problemy funkcjonowania parków krajobrazowych w przestrzeni Polski Perspective and problems of landscape parks functioning in Polish spatial structure

Tytuł czasopisma

Biuletyn KPZK

Rocznik

2011

Numer

No 247

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3493

Źródło

Biuletyn KPZK; 2011; No 247
×