Szczegóły

Tytuł artykułu

Możliwości rozwoju turystyki zrównoważonej na przykładzie wybranych parków krajobrazowych Facilities of sustainable tourism development on the example of chosen landscape parks

Tytuł czasopisma

Biuletyn KPZK

Rocznik

2011

Numer

No 247

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3493

Źródło

Biuletyn KPZK; 2011; No 247
×