Details

Title

Modele rozwoju funkcji turystycznych w wybranych parkach krajobrazowych Models of tourism functions development in chosen landscape parks

Journal title

Biuletyn KPZK

Yearbook

2011

Issue

No 247

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3493

Source

Biuletyn KPZK; 2011; No 247
×