Details

Title

Bydgoszcz jako centrum kultury regionu (Plac Teatralny – studium przypadku)
Bydgoszcz as the Centre Culture of the Region (Case Study: Theatre Square)

Journal title

Biuletyn KPZK

Yearbook

2012

Issue

No 249

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3493

Source

Biuletyn KPZK; 2012; No 249
×