Szczegóły

Tytuł artykułu

Współczesne inwestycje w relacji z zabytkowymi układami przestrzennymi na przykładzie bydgoskiego rynku i toruńskich Jordanek
Contemporary Investments with Relation to Historic Spatial Arrangements on the Example of Bydgoszcz Town Square and Jordanki in Toruń

Tytuł czasopisma

Biuletyn KPZK

Rocznik

2012

Numer

No 249

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3493
×