Szczegóły

Tytuł artykułu

Między Byronem a Scottem. Hazlitta i Norwida refl eksja nad zadaniami poety

Tytuł czasopisma

Ruch Literacki

Rocznik

2011

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka ; Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki

Identyfikator

ISSN 0035-9602
×