Szczegóły

Tytuł artykułu

Dyletant na wystawie świata. Kilka uwag o fotografii, patrzeniu, Oriencie i turystyce w „Egipcie” Ferdynanda Goetla

Tytuł czasopisma

Ruch Literacki

Rocznik

2011

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka ; Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki

Identyfikator

ISSN 0035-9602
×