Szczegóły

Tytuł artykułu

Planowanie przestrzenne na obszarach wiejskich – przegląd istniejących źródeł informacji

Tytuł czasopisma

Biuletyn KPZK

Rocznik

2013

Numer

No 252

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3493

Źródło

Biuletyn KPZK; 2013; No 252
×