Szczegóły

Tytuł artykułu

Palimpsest głosów, czyli sztuka słuchania Ryszarda Kapuścińskiego

Tytuł czasopisma

Ruch Literacki

Rocznik

2011

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka ; Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki

Identyfikator

ISSN 0035-9602

Źródło

Ruch Literacki; 2011; No 2
×