Details

Title

Informacje o Autorach

Journal title

Biuletyn KPZK

Yearbook

2013

Issue

No 252

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3493

Source

Biuletyn KPZK; 2013; No 252
×