Szczegóły

Tytuł artykułu

Informacje o Autorach

Tytuł czasopisma

Biuletyn KPZK

Rocznik

2013

Numer

No 252

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3493

Źródło

Biuletyn KPZK; 2013; No 252
×