Details

Title

Społeczna odpowiedzialność a tworzenie opracowań planistycznych – na przykładzie mpzp cennegoprzyrodniczo i kulturowo terenu Łodzi – Lasu Łagiewnickiegowraz z otuliną/
Social Responsibility and the Creation of Planning Studies – the Exampleof the Local Development Plan for Naturally and Culturally Valuable Areaof the City of Lodz – Łagiewniki Forest and Its Buffer Zone

Journal title

Biuletyn KPZK

Yearbook

2014

Issue

No 253

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3493

Source

Biuletyn KPZK; 2014; No 253
×