Details

Title

Wizje planistów a oczekiwania użytkownikówprzestrzeni miejskiej. Konfliktogenność procesu uchwalania planówmiejscowych w wybranych obszarach polskich metropolii/
Visions of Planners and Urban Users’ Expectations. Conflicts in the Creationof Local Spatial Plans in Selected Areas of Polish Cities

Journal title

Biuletyn KPZK

Yearbook

2014

Issue

No 253

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3493

Source

Biuletyn KPZK; 2014; No 253
×