Szczegóły

Tytuł artykułu

Wizje planistów a oczekiwania użytkownikówprzestrzeni miejskiej. Konfliktogenność procesu uchwalania planówmiejscowych w wybranych obszarach polskich metropolii/
Visions of Planners and Urban Users’ Expectations. Conflicts in the Creationof Local Spatial Plans in Selected Areas of Polish Cities

Tytuł czasopisma

Biuletyn KPZK

Rocznik

2014

Numer

No 253

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3493

Źródło

Biuletyn KPZK; 2014; No 253
×