Details

Title

Zarządzanie rozwojem miast w Polsce. Budowanieatrakcyjności lokalizacyjnej z perspektywy nowoczesnych,wielkomiejskich układów osadniczych/
Management of Urban Development in Poland. Building of LocationAttractiveness from the Perspective of Modern, Urban Settlement Systems

Journal title

Biuletyn KPZK

Yearbook

2014

Issue

No 253

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3493

Source

Biuletyn KPZK; 2014; No 253
×