Szczegóły

Tytuł artykułu

Zarządzanie rozwojem miast w Polsce. Budowanieatrakcyjności lokalizacyjnej z perspektywy nowoczesnych,wielkomiejskich układów osadniczych/
Management of Urban Development in Poland. Building of LocationAttractiveness from the Perspective of Modern, Urban Settlement Systems

Tytuł czasopisma

Biuletyn KPZK

Rocznik

2014

Numer

No 253

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3493

Źródło

Biuletyn KPZK; 2014; No 253
×