Details

Title

Budowanie miasta. Ochrona dóbr kultury współczesnejna przykładzie Lublina/
Constructing a Town. Protection of Modern Cultural Property Exemplifiedby Lublin

Journal title

Biuletyn KPZK

Yearbook

2014

Issue

No 253

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3493

Source

Biuletyn KPZK; 2014; No 253
×