Details

Title

Decyzje lokalizacyjne i decyzje o środowiskowychuwarunkowaniach w zarządzaniu przestrzenią i środowiskiem miasta/
The Location Decisions and the Decisions on the Environmental Conditionsin Spatial and Environmental Management of the City

Journal title

Biuletyn KPZK

Yearbook

2014

Issue

No 253

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3493

Source

Biuletyn KPZK; 2014; No 253
×