Szczegóły

Tytuł artykułu

Decyzje lokalizacyjne i decyzje o środowiskowychuwarunkowaniach w zarządzaniu przestrzenią i środowiskiem miasta/
The Location Decisions and the Decisions on the Environmental Conditionsin Spatial and Environmental Management of the City

Tytuł czasopisma

Biuletyn KPZK

Rocznik

2014

Numer

No 253

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3493

Źródło

Biuletyn KPZK; 2014; No 253
×