Details

Title

Uwarunkowania i przemiany strukturyużytkowania i własności gruntów na terenie Pomorza Środkowegow latach 2001-2011/
Conditions and Changes in the Structure of Land Ownership and Tenure inthe Central Pomerania in the Years 2001-2011

Journal title

Biuletyn KPZK

Yearbook

2014

Issue

No 253

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3493

Source

Biuletyn KPZK; 2014; No 253
×