Details

Title

Współpraca władz lokalnych z interesariuszamimiasta – teoria i praktyka na przykładzie miast regionu łódzkiego/
Co-operation of Local Governments and Stakeholders – Theory and Practice.Example of Lodz Region Cities

Journal title

Biuletyn KPZK

Yearbook

2014

Issue

No 253

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3493

Source

Biuletyn KPZK; 2014; No 253
×