Szczegóły

Tytuł artykułu

Współpraca władz lokalnych z interesariuszamimiasta – teoria i praktyka na przykładzie miast regionu łódzkiego/
Co-operation of Local Governments and Stakeholders – Theory and Practice.Example of Lodz Region Cities

Tytuł czasopisma

Biuletyn KPZK

Rocznik

2014

Numer

No 253

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3493
×