Details

Title

Informacje o Autorach/
Notes on Authors

Journal title

Biuletyn KPZK

Yearbook

2014

Issue

No 253

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3493

Source

Biuletyn KPZK; 2014; No 253
×