Details

Title

Wrażliwość i adaptacja dużych miast do zmian klimatuw kontekście wzrostu temperatury powietrza/
Sensitivity and Adaptation of Large Cities to Climate Changes in the Contextof High Air Tempetature

Journal title

Biuletyn KPZK

Yearbook

2014

Numer

No 254

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3493
×