Details

Title

Przestrzenna integracjafunkcji miasta średniej wielkości jako metoda równoważenia rozwojuw warunkach gospodarki rynkowej (na przykładzie Regionu Pomorskiego)/
Spatial Integration Functions Medium -sized Towns as a Method ofDevelopment Balancing in Conditions of Market Economy (on Example ofPomeranien Region)

Journal title

Biuletyn KPZK

Yearbook

2014

Numer

No 254

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3493

Source

Biuletyn KPZK; 2014; No 254
×