Details

Title

Rzeka – atut czy przeszkoda w rozwoju zrównoważonymmiasta? Przykład Rzeszowa/
The River – an Advantage or an Obstacle in the City SustainableDevelopment? Case Study of Rzeszów

Journal title

Biuletyn KPZK

Yearbook

2014

Issue

No 254

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3493

Source

Biuletyn KPZK; 2014; No 254
×