Details

Title

Wpływinfrastruktury elektroenergetycznej na zrównoważone planowaniei zagospodarowanie przestrzenne w Polsce na przykładach z woj. pomorskiego/
The Impacts of Electric Power Infrastructure on Sustainable SpatialPlanning and Development in Poland on the Examplesof Pomorskie Voivodeship

Journal title

Biuletyn KPZK

Yearbook

2014

Numer

No 254

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3493
×