Details

Title

Modelowanie makroekonomiczne na poziomieregionalnym – oczekiwania związane z zakresem i spójnością baz danych GUS /
Macroeconomic Modelling at the Regional Level – Expectations Associated with theScope and Cohesion of the Polish CSO Data Bases

Journal title

Biuletyn KPZK

Yearbook

2014

Issue

No 255

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3493

Source

Biuletyn KPZK; 2014; No 255
×