Szczegóły

Tytuł artykułu

Modelowanie makroekonomiczne na poziomieregionalnym – oczekiwania związane z zakresem i spójnością baz danych GUS /
Macroeconomic Modelling at the Regional Level – Expectations Associated with theScope and Cohesion of the Polish CSO Data Bases

Tytuł czasopisma

Biuletyn KPZK

Rocznik

2014

Numer

No 255

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3493

Źródło

Biuletyn KPZK; 2014; No 255
×