Szczegóły

Tytuł artykułu

Miłosz i Lévinas – modernistyczny dwugłos o zadaniach literatury

Tytuł czasopisma

Ruch Literacki

Rocznik

2012

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka ; Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki

Identyfikator

DOI: 10.2478/v10273-012-0010-6 ; ISSN 0035-9602

Źródło

Ruch Literacki; 2012; No 2
×