Szczegóły

Tytuł artykułu

Przyszłość poezji Czesława Miłosza – warunki i możliwości (dys)kontynuacji

Tytuł czasopisma

Ruch Literacki

Rocznik

2012

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka ; Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki

Identyfikator

DOI: 10.2478/v10273-012-0012-4 ; ISSN 0035-9602
×