Szczegóły

Tytuł artykułu

Nieefektywność decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w kształtowaniu ładu przestrzennego a działania organów administracji publicznej / The Inefficiency of Decisions on Building Conditions and Land Management in Spatial Management

Tytuł czasopisma

Biuletyn KPZK

Rocznik

2015

Numer

No 257-258

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3493

Źródło

Biuletyn KPZK; 2015; No 257-258
×