Szczegóły

Tytuł artykułu

Historia Literatury, Komparatystyka, Przekład / History of Literature, Comparative Studies, Translation

Tytuł czasopisma

Ruch Literacki

Rocznik

2012

Numer

No 4-5

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka ; Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki

Data

2012

Identyfikator

DOI: 10.2478/v10273-012-0027-x ; ISSN 0035-9602

Źródło

Ruch Literacki; 2012; No 4-5
×