Szczegóły

Tytuł artykułu

Tworzenie i realizacja strategii rozwoju Metropolia Poznań 2020 / Creating and Implementation of the Development Strategy for the Poznań Agglomeration. Metropolis Poznań 2020

Tytuł czasopisma

Biuletyn KPZK

Rocznik

2015

Numer

No 259

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3493
×