Details

Title

Zarządzanie procesem metropolizacji Aglomeracji Górnośląskiej / Management of the Metropolisation Process in the Upper Silesian Agglomeration

Journal title

Biuletyn KPZK

Yearbook

2015

Issue

No 259

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3493

Source

Biuletyn KPZK; 2015; No 259
×