Szczegóły

Tytuł artykułu

Zarządzanie procesem metropolizacji Aglomeracji Górnośląskiej / Management of the Metropolisation Process in the Upper Silesian Agglomeration

Tytuł czasopisma

Biuletyn KPZK

Rocznik

2015

Numer

No 259

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3493

Źródło

Biuletyn KPZK; 2015; No 259
×