Szczegóły

Tytuł artykułu

Poeci polscy doby humanizmu wobec Rzymu / Polish Poets of the Age of Humanism and Rome

Tytuł czasopisma

Ruch Literacki

Rocznik

2012

Numer

No 6

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka ; Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki

Data

2012

Identyfikator

DOI: 10.2478/v10273-012-0039-6 ; ISSN 0035-9602

Źródło

Ruch Literacki; 2012; No 6
×