Details

Title

Mistrz i uczeń albo sekrety humanistów Dialog Jana z Wiślicy z Pawłem z Krosna na kartach Wojny pruskiej / The Master And His Apprentice , or the Secrets of the Humanists : The Dialogue of Jan of Wiślica (Joannis Vislicensis ) And Paweł of Krosno in the Bellum Prutenum (1516)

Journal title

Ruch Literacki

Yearbook

2012

Issue

No 6

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka ; Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki

Date

2012

Identifier

DOI: 10.2478/v10273-012-0041-z ; ISSN 0035-9602

Source

Ruch Literacki; 2012; No 6
×