Szczegóły

Tytuł artykułu

W kręgu Tanatosa – problematyka kresu w poezji Julii Hartwig / Under the Spell of Thanatos: The Sense of the Ending in the Poetry of Julia Hartwig

Tytuł czasopisma

Ruch Literacki

Rocznik

2013

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka ; Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki

Data

2013

Identyfikator

DOI: 10.2478/v10273-012-0063-6 ; ISSN 0035-9602
×