Szczegóły

Tytuł artykułu

Proza epoki Marca i wokół Marca’68 / The Political Crisis of March 1968 in Polish Fiction

Tytuł czasopisma

Ruch Literacki

Rocznik

2013

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka ; Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki

Data

2013

Identyfikator

DOI: 10.2478/v10273-012-0064-5 ; ISSN 0035-9602

Źródło

Ruch Literacki; 2013; No 2
×