Szczegóły

Tytuł artykułu

Rozwój przestrzeni publicznych jako element rewitalizacji frontów wodnych na przykładzie Gdyni / Development of Public Spaces as a Part of Urban Waterfront Regeneration Strategies. Case Study: Gdynia

Tytuł czasopisma

Biuletyn KPZK

Rocznik

2015

Numer

No 259

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3493
×