Szczegóły

Tytuł artykułu

POEZJA OKSYMORONU. O METAFORYCE W WIERSZACH KRASIŃSKIEGO / THE POETRY OF THE OXYMORON: ZYGMUNT KRASIŃSKI’S VERSE

Tytuł czasopisma

Ruch Literacki

Rocznik

2013

Numer

No 3

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka ; Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki

Data

2013

Identyfikator

DOI: 10.2478/v10273-012-0070-7 ; ISSN 0035-9602

Źródło

Ruch Literacki; 2013; No 3
×