Details

Title

POLESKIE ITINERARIUM JÓZEFA IGNACEGO KRASZEWSKIEGO / JÓZEF IGNACY KRASZEWSKI’S ITINERARY IN POLESIE

Journal title

Ruch Literacki

Yearbook

2013

Issue

No 3

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka ; Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki

Date

2013

Identifier

DOI: 10.2478/v10273-012-0071-6 ; ISSN 0035-9602

Source

Ruch Literacki; 2013; No 3
×