Details

Title

Nowe uwarunkowania projektowania zagospodarowania przestrzennego na poziomie lokalnym a potrzeby kształcenia na studiach inżynierskich gospodarki przestrzennej / New Conditions of the Spatial Development Planning at the Local Level, and the Education Needs in Engineering Studies in Spatial Economy

Journal title

Biuletyn KPZK

Yearbook

2016

Issue

No 260

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3493

Source

Biuletyn KPZK; 2016; No 260
×