Szczegóły

Tytuł artykułu

Poza wspólną historią. Historycznoliterackie uwagi na mar ginesieemigracyjnej polonistycznej dydaktyki / BEYOND COMMON HISTORY: THE DIDACTICS OF POLISH STUDIES ABROAD FROM THE PERSPECTIVE OF A HISTORIAN OF POLISH LITERATURE

Tytuł czasopisma

Ruch Literacki

Rocznik

2013

Numer

No 4-5

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka ; Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki

Data

2013

Identyfikator

DOI: 10.2478/v10273-012-0077-0 ; ISSN 0035-9602
×