Details

Title

Kształcenie na kierunku studiów gospodarka przestrzenna w Politechnice Warszawskiej w kontekście efektów kształcenia w obszarze nauk technicznych / Education in Spatial Economy at the Warsaw University of Technology in the Context of Effects of Education in the Scope of Technical Sciences

Journal title

Biuletyn KPZK

Yearbook

2016

Issue

No 260

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3493

Source

Biuletyn KPZK; 2016; No 260
×