Szczegóły

Tytuł artykułu

DIALOG Z HUMANIZMEM RENESANSOWYM W DZIEŁACH PIOTRA SKARGI / PIOTR SKARGA’S DIALOGUE WITH RENAISSANCE HUMANISM

Tytuł czasopisma

Ruch Literacki

Rocznik

2013

Numer

No 4-5

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka ; Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki

Data

2013

Identyfikator

DOI: 10.2478/v10273-012-0078-z ; ISSN 0035-9602

Źródło

Ruch Literacki; 2013; No 4-5
×